Public relations w gabinecie

 • Co to takiego to PR
  Public Relations - to instrument komunikacji marketingowej, który zmierza do kreowania, podtrzymywania i utrwalania wzajemnie korzystnych stosunków pomiędzy przedsiębiorstwem lub określoną instytucją oraz daną grupą odbiorców

  Główne działania PR
  - publicity (media relations) - obejmuje ono współpracę ze środkami masowego przekazu, ich znaczenie wynika z faktu iż wszelkie informacje zamieszczane mediach znajdują się zwykle poza kontrolą przedsiębiorstwa, a także z powodu tego, że mogą one publikować zarówno dobre jak i złe wiadomości,
  - corporate identity - ma na celu tworzenie tożsamości przedsiębiorstwa,
  - public affairs - działanie te polegają na tworzeniu i podtrzymywaniu korzystnych relacji z przedstawicielami władzy lokalnej, regionalnej lub krajowej,
  - community relations - tworzenie dobrych stosunków ze społecznościami lokalnymi,
  - relacje z prasą - obejmujące przygotowanie aktualnej informacji i umieszczenie jej w mediach w celach zwrócenia uwagi na osobę lub produkt,
  - lobbing - tworzenie oraz podtrzymywanie relacji z organami legislacyjnymi i rządowymi w celu wywierania wpływu na ustawy i przepisy, często dla całej branży lub sektora oraz uzyskania korzystnych, indywidualnych decyzji
  - zarządzanie sytuacją kryzysową,
  - relacje z inwestorami - utrzymywanie kontaktów z akcjonariuszami i innymi uczestnikami społeczności finansowej, często są to wymagania prawne związane z istnieniem danego przedsiębiorstwa na giełdzie,
  - współpraca z darczyńcami i organizacjami non-profit - celem uzyskania wsparcia finansowego lub wolontariackiego.


  Poniżej jeden z przykładow Public Relation w gabinecie masażu i regabilitacji.
  public relation w gabinecie masażu


  powrót
  REKLAMA

  oświetlenie na wesele         dj kielce         dj z kielc

  Wynajem, scena, nagłośnienie, oświetlenie, Kielce, www.naglosnienia-kielce.pl Dj Kielce, www.djnorbi.com.pl Dj Kielce, www.dj-kielce.pl