Rehabilitacja

 • rehabilitacja-drwy-kulszowej

  Ćwiczenia indywidualne z terapeutą/ Terapia manualna
  Jest to indywidualna terapia polegająca na współpracy terapeuty z pacjentem. Usprawnianie poprzedzone jest przeprowadzeniem wywiadu przez terapeutę, oceną dotychczasowo posiadanej przez pacjenta dokumentacji medycznej, diagnostyką na podstawie testów funkcjonalnych mięśni, stawów i innych struktur. Następnie dobrane indywidualnie w zależności od stanu pacjenta, założonych celów terapii, ze szczególnym uwzględnieniem dokładności wykonywanych ćwiczeń zarówno dla przygotowania do niektórych technik terapii manualnej, jak i w celu kontynuowania leczenia w domu i zapobiegania nawrotom dolegliwości. Ćwiczenia są dawkowane indywidualnie, zaś wykonywane samodzielnie przez pacjenta lub z współudziałem rehabilitanta. Rehabilitacja jest prowadzona przy wykorzystaniu specjalistycznych metod rehabilitacyjnych połączonych z odpowiednią profilaktyką.


  Jest wskazana:
  - Po przebytych udarach.
  - Po zabiegach, urazach ortopedycznych.
  - Ćwiczenia przy schorzeniach przewlekłych.
  - Ćwiczenia przeciw bólom kręgosłupa i pleców, bólom mięśniowym.
  - Ćwiczenia na poprawę kondycji i jakości życia.
  - Pionizacja i nauka chodu.

  W celu przywrócenia prawidłowych: zakresu ruchu, gry stawowej, balansu mięśniowego pracujemy na podstawie elementów metod leczniczych takich jak Mc Kenzie, Trigger points, Stretching, PIR, PNF, Mulligan Concept oraz za pomocą przyrządów Theraband.

 • masaż relaksacyjny kielce

  Ćwiczenia w wadach postawy ciała dzieci i młodzieży w toku indywidualnym
  Ćwiczenia lecznicze w wadach postawy kręgosłupa, klatki piersiowej, kończyn górnych i dolnych.

 • rehabilitacja-po-udarze

  Rehabilitacja domowa
  - Rehabilitację funkcjonalna w neurologii: urazy mózgowo-czaszkowe, udary mózgu, urazy rdzenia, SM, niedowłady.
  Obejmuje m.in. ćwiczenia bierne, czynno-bierne, ćwiczenia elementami PNF, PIR, masaże lecznicze, pionizację, naukę chodu

 • masaż relaksacyjny kielce

  Kompleksowa fizyczna terapia udrażniająca
  Terapia przeznaczona dla pacjentów z chorobami onkologicznymi i innymi, w wyniku których doszło do usunięcia węzłów chłonnych.
  Terapia obejmuje:
  Manualny drenaż limfatyczny, pielęgnację skóry, kompresję, ćwiczenia udrażniające.

REKLAMA

oświetlenie na wesele         dj kielce         dj z kielc

Wynajem, scena, nagłośnienie, oświetlenie, Kielce, www.naglosnienia-kielce.pl Dj Kielce, www.djnorbi.com.pl Dj Kielce, www.dj-kielce.pl

masaż klasyczny kielce, gabinet gimnastyki korecyjnej kielce, rehabilitacja dzieci i młodzieży kielce, leczenie skolioz Kielce, leczenie płaskostopia kielce, korektywa Kielce, rleczenie koslawości stóp, szpotawości kolan, koślawości kolan, prywatna gimnastyka kielce, leczenie Wad postawy Kielce, leczenie klatki kurzej Kielce, hiperlordozy, leczenie hiperkifozy kielce, rehabilitacja dzieci, rehabiliktacja młodzieży Kielce, gimnastyka korekcyjna kielce, ćwiczenia korekcyjne kielce, zajęcia z korektywy kielce, na nfz, ćwiczenia w wadach postawy, ćwiczenia skoliozy, leczenie pleców płaskich, leczenie pleców okrągłych, leczenie płaskich stóp, rehabilitant dziecięcy, fizjoterapeuta kielce od dzieci, leczenie szpotawości kończyn dolnych, rehailitacja w sm kielce, rehabilitacja w uszkodzeniu rdzenia kręgowego, rehabilitacja po udarze, rehabilitacja po wylewie, ćwiczenia indywidualne, ćwiczenia na, ćwiczenia w skoliozie, leczenie bólu kręgosłupa, masaż klasyczny kielce, masaż leczniczy kielce, drenaż limfatyczny kielce, kompresjoterapia kielce, plecach płaskich, skolioze, płaskostopie, kompleksowa fizyczna terapia udrażniająca, koślawości, plecach okrągłych, ćwiczenia w szpotawości kończych dolnych kielce, ćwiczenia w wadach kończyn donych Kielce, w wadach kręgosłupa, masaż bańką chińską kielce, w wadach klatki piersiowej kielce, prywatna rehabilitacja dla dzieci, pediatryczna, prywatna gimnastyka korekcyjna, rehabilitacja domowa kielce, rehabilitacja środowiskowa, prywatne leczenie Kielce